Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

[email protected]

Меню

Наукова та методична діяльність

5-9-2020

 

1296 Переглядів

Анкета «Самостійна робота студента»
Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу

Анкета вивчення задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень та вирішенням конфліктних ситуацій у ПрАТ “ВНЗ “МАУП”
Результати опитування здобувачів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці»

Анкета оцінки можливостей використання програмних засобів у процесі дистанційного навчання в умовах карантинних заходів
Анкета для здобувачів вищої освіти (бакалаври)
Анкета для здобувачів вищої освіти (магістри)
Анкета для випускників
Анкета для роботодавців/керівників практики
Опитування здобувачів щодо академічної доброчесності

Анкета щодо оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін в Північноукраїнському інституті МАУП

Обговорення проекту ОПП "Менеджмент" (бакалавр)
Обговорення проекту ОПП "Економіка та управління бізнесом" (магістр)

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ:
- результати анкетування студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо можливостей використання програмних засобів у процесі дистанційного навчання в умовах карантинних заходів (вересень 2020 року);
- результати анкетування студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти (жовтень 2020 року);
- результати анкетування студентів Чернігівського інституту МАУП щодо якості освітньо-професійної програми: «Адміністративний менеджмент» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
- результати анкетування роботодавців щодо якості освітніх послуг, що надаються Чернігівським інститутом МАУП зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти ООП «Адміністративний менеджмент».

за травень 2021 року
- результати анкетування студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти (травень 2021 року);
- результати анкетування студентів Чернігівського інституту МАУП щодо якості освітньо-професійної програми: «Адміністративний менеджмент» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти (травень 2021 року);
- результати анкетування роботодавців щодо якості освітніх послуг, що надаються Чернігівським інститутом МАУП зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти ООП «Адміністративний менеджмент» (травень 2021 року).

за жовтень 2021 року
- результати опитування здобувачів спеціальності 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Психологія»
- результати опитування здобувачів спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Комерційне та трудове право»
- результати опитування здобувачів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці»

за жовтень 2022 року
- результати опитування здобувачів спеціальності 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Психологія»
- результати опитування здобувачів спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Комерційне та трудове право»
- результати опитування здобувачів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці»

за жовтень 2023 року

- результати опитування здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»

- результати опитування роботодавців/керівників практики (073 «Менеджмент»)
- результати обговорення проекту ОПП "Менеджмент" (бакалавр)
- результати обговорення проекту ОПП "Економіка та управління бізнесом" (магістр)

- результати опитування здобувачів вищої освіти Північноукраїнського інституту МАУП (магістри, 073 "Менеджмент")

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020