Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

[email protected]

Меню

Наукова та методична діяльність

  • Головна
  • Кафедра «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін»

2-9-2020

 

2071 Переглядів

Завідувач  кафедри:

Ямполець Павло Віталійович
кандидат історичних наук

Контактна інформація:
14000, м. Чернігів, вул. Промислова, 17, кабінет 122
Телефон: 098-930-33-39
E-mail:  [email protected]

 

Історія кафедри

Кафедра загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін має тривалу історію. У 1999 році була заснована кафедра гуманітарних наук з метою забезпечення викладання навчальних предметів гуманітарного, фундаментального та природничо-наукового циклу

До 2016 року кафедрою керував знаний в Україні науковець, доктор технічних наук, професор Ступа В.І. З часу зміни назви, кафедру очолює кандидат історичних наук Ямполець Павло Віталійович (у 2016 році кафедра гуманітарних наук перейменована на кафедру гуманітарної та фундаментальної підготовки). Остаточну назву, кафедра отримала у 2018 році – «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін».

Кафедра «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін» забезпечує викладання дисциплін за такими основними напрямами: історичний, філософський, соціологічний, культурологічний, релігієзнавчий, українознавчий, мовознавчий, психологічний та прикладних наук. Кафедра здійснює соціально-гуманітарну та фундаментальну підготовку бакалаврів, магістрів на денній, заочній та дистанційній формах навчання.   Навчально-методична та наукова діяльність науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється у відповідності до навчальних планів, щорічного плану роботи кафедри та індивідуальних планів роботи викладачів.

Основні завдання  кафедри

Основні завдання кафедри «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін» полягають у забезпеченні викладання гуманітарних та психологічних дисциплін, проведенні наукових досліджень, підвищенні рівня загальної культури та духовності студентів, соціальному та професійному становленні молоді. Предметні дисципліни, які викладаються науково-педагогічним складом кафедри мають на меті сприяти не лише духовному збагаченню та зростанню особистості студента, а й передбачають своїм завданням формувати і підвищувати фахову компетентність майбутнього спеціаліста з обраної спеціальності.

Головна мета кафедри – організувати глибоке та творче вивчення студентами навчальних дисциплін, ознайомити їх з найкращими науковими здобутками провідних вчених України та зарубіжжя, виховати цілісну багатогранну особистість та професіонала своєї справи.

Основними напрямками виховної роботи кафедри є комплекс виховних заходів у поза навчальний час.

Колектив кафедри, важливим завданням своєї діяльності вважає формування у студентів патріотизму, шанобливого ставлення до культури українців та представників інших націй.

Перспективними напрямами роботи кафедри «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін» є добір та підготовка молодих кадрів, створення науково-методичної бази, використання сучасних інформаційних технологій, наукового пошуку та ґрунтовного вивчення навчальних дисциплін кафедри.

Сферою наукових інтересів співробітників кафедри є широкий спектр проблем гуманітарного циклу та психології. Науково-педагогічний склад кафедри проводить дослідження за науковою темою: «Рівень життя населення України радянської доби».

Склад кафедри

Силабуси за 2023-2024 навчальний рік

Робочі навчальні програми за 2023-2024 навчальний рік

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020