Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

[email protected]

Меню

Наукова та методична діяльність

23-11-2020

 

908 Переглядів

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва Чернігівського інституту МАУП із зацікавленими установами, організаціями та підприємствами у 2020 році створено Раду роботодавців, яка покликана об'єднати інтелектуальний потенціал, матеріальні, фінансові та інші ресурси для підготовки конкурентоспроможних фахівців для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності на галузевої направленості.

Основними завданнями Ради роботодавців є:

 1. підвищення іміджу Інституту на ринку освітніх послуг України;
 2. прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності;
 3. надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців спеціальності;
 4. оцінка якості навчальних планів і освітніх програм;
 5. участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та освітніх програм, та подання на затвердження в Академію;
 6. спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, виробничих і переддипломних практик;
 7. залучення студентів і науково-педагогічних працівників до реальної виробничої і дослідницької діяльності підприємств і організацій - партнерів Інституту;
 8. розвиток інфраструктури партнерства, створення спільних кабінетів, лабораторій тощо;
 9. залучення працівників установ, підприємств і організацій до освітнього процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво виробничими практиками, курсовим і випускними кваліфікаційними роботами);
 10. розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії Інституту з підприємствами - роботодавцями;
 11. проведення спільних конференцій та семінарів;
 12. створення бази даних передових підприємств України, що можуть забезпечити на високому рівні практичну підготовку студентів;
 13. участь в оцінці якості підготовки випускників;
 14. забезпечення працевлаштування випускників Інституту (попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем);
 15. постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників;
 16. організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації і стажувань науково-педагогічних працівників Інституту.

Положення про Раду роботодавців Північноукраїнського інституту імені Героїв Крут ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

Наказ про склад Ради роботодавців 2023

Діяльність Ради роботодавців у 2019-2020 році
Діяльність Ради роботодавців у 2020-2021 році
Діяльність Ради роботодавців у 2021-2022 році
Діяльність Ради роботодавців у 2022-2023 році

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020