Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

[email protected]

Меню

Наукова та методична діяльність

22-8-2020

 

3185 Переглядів

Загальна інформація про Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Чернігівська філія МАУП була створена 22 вересня 1998 р. рішенням Адміністративної ради Міжрегіональної Академії управління персоналом.

 

24 вересня 2001 р. рішенням Загальних зборів акціонерів назва “Чернігівська філія МАУП” була змінена на “Чернігівський інститут МАУП”.

2005 р. рішенням Президії МАУП, за проханням колективу інституту присвоєна назва “Чернігівський інститут МАУП імені Героїв Крут”. Так була вшанована пам’ять героїв, які віддали своє життя за незалежність України.

З 07 серпня 2008 р. року директором Чернігівського інституту призначений Мурашко Микола Іванович, кандидат економічних наук, доцент.

Освітня діяльність Чернігівського інституту проводиться на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України – серія АЕ, № 458585 від 28 липня 2014 p. Згідно з нею заклад має право на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст в галузях права та економіки.

В кінці 2017 року інститут пройшов ліцензування з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня у галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” та з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня у галузі знань 08 “Право” спеціальності 081 “Право”.

Восени 2022 року була змінена назва інституту на Північноукраїнський інститут імені Геров Крут ПрАТ "ВНЗ "МАУП".

The IAPM Chernihiv branch was established on September 22, 1998 by the decision of the Administrative Council of the Interregional Academy of Personnel Management.

On September 24, 2001 by the decision of the General Meeting of Shareholders the name “Chernigov branch of IAPM” was changed to “Chernigiv Institute of IAPM”.

In 2005, by the decision of the IAUP Presidium, at the request of the staff of the institute the name “Chernihiv Institute of IAPM named after the Heroes of Krut” was given. Thus, the memory of the heroes who gave their lives for the independence of Ukraine was honored.

Since August 07, 2008 Director of the Chernihiv Institute appointed Murashko Nikolay Ivanovich, candidate of economic sciences, associate professor.

Educational activity of the Chernihiv Institute is conducted on the basis of the license of the Ministry of Education and Science of Ukraine – AE series, No. 458585 dated July 28, 2014 p. According to it, the institution has the right to prepare specialists for educational qualification levels, a bachelor, a specialist in the fields of law and economics.

At the end of 2017, the Institute has been licensed for the preparation of specialists in the second (master’s) level in the field of knowledge 05 “Social and behavioral sciences” in the specialty 051 “Economics” and for the training of specialists in the second (master’s) level in the field of knowledge 08 “Law” of specialty 081 “Law”.

In the autumn of 2022, the name of the institute was changed to the Northukrainian Institute named after Gerov Krut PJSC "IHE "IAPM".

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020