Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

[email protected]

Меню

Наукова та методична діяльність

2-9-2020

 

2862 Переглядів

Завідувач кафедри:

Патлачук Олександр Васильович
доктор юридичних наук

Контактна інформація:
14000, м. Чернігів, вул. Промислова, 17
Телефон: 050 0192684
E-mail: [email protected]

Історія кафедри

Кафедра «Правознавство»  заснована 25 жовтня 1999 року. Першим завідувачем кафедри був Сташків Б.І. к.ю.н. Кафедра у тісній співпраці з іншими кафедрами Чернігівського інституту МАУП здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну діяльність, орієнтовану на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення  наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації в динамічних умовах формування ринкових відносин. Свою повсякденну діяльність колектив кафедри спрямовує на ефективну реалізацію концепції юридичної освіти  Інституту, що комплексно поєднує навчання, наукове дослідження та виховання здобувачів вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підготовка фахівців-юристів здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» на денній, заочній, заочно-дистанційній формах навчання.

З 5.03.2012 по 06.02.2018  кафедру очолював Войцеховський М.М. к.ю.н., доцент.
З 7.02.2018 по 28.08.2022  кафедру очолювала Сидоренко Є.В. к.ю.н., доцент кафедри.

Робота викладачів кафедри спрямована на застосування інтерактивних методик викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток студентів.

Згідно із вказаними критеріями науково-педагогічний склад розробляє навчально-методичні матеріали, впроваджує в навчальний процес інтерактивні методи навчання (Сократовий метод, ділові та рольові ігри, модельні судові засідання, дискусії тощо). Викладачі кафедри системно розробляють засоби підвищення якості проведення всіх видів занять, займаються розробкою дидактичних матеріалів, курсів лекцій, довідкової літератури, практичних посібників (практикумів), навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін. Особлива увага приділяється удосконаленню дистанційної форми навчання, зокрема проведенню on-line консультацій. Також акцентована увага на підготовці студентів для вступу в магістратуру. З цією метою підготовлені завдання та методичні рекомендації для виконання  написання рефератів, контрольних робіт, магістерських робіт.

Основні завдання  кафедри

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення навчального процесу. Силами науково-педагогічного складу кафедри забезпечується викладання фундаментальних навчальних дисциплін.

Основні завдання кафедри – забезпечення викладання юридичних дисциплін, створення необхідної навчально-методичної бази, проведення наукових досліджень з проблематики в галузі правознавства, забезпечення умов для проходження науково-педагогічної практики студентів.   

Виховання правової культури, поваги до прав і свобод людини у студентів є органічною складовою діяльності кожного члена кафедри під час аудиторних занять, у поза аудиторний час: в Інституті, на екскурсіях і під час зустрічей з цікавими людьми, які працюють в юридичних установах, правозахисних організаціях, правничих спілках. Кожен викладач регулярно проводить зі студентами бесіди, лекції, вечори питань та відповідей, екскурсії та інші заходи.

Склад кафедри

Силабуси за 2022-2023 навчальний рік
Силабуси за 2023-2024 навчальний рік

Робочі навчальні програми за 2023-2024 навчальний рік

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020