Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

[email protected]

Меню

Наукова та методична діяльність

29-8-2022

 

803 Переглядів

Завідувач кафедри:
Кононенко Сергій Валерійович
кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація:
14000, м. Чернігів, вул. Промислова, 17, кабінет 208
Телефон: 098-571-29-55
E-mail:  [email protected]

Кафедра психології є базовим підрозділом інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу, здійснює наукову, науково-дослідну діяльність.

Основною метою діяльності кафедри в межах затвердженої місії інституту є надання здобувачам вищої освіти вищу гуманітарну, психологічну освіту, рівень якої відповідає високим професійним й етичним стандартам демократичного суспільства, забезпечуючи розвиток у здобувачів вищої освіти інтелектуально-творчого і духовного потенціалу особистості, виховання в них громадянина і патріота України.

Система отримання знань орієнтована на вирішення наявних і прогнозованих проблем локального, національного і глобального характеру і базуватися на принципах: сучасної освіти, повноти знань, їхньої стандартизації, глобалізації, об'єктивності знань, духовності і гуманності, екологізації, раціональності, структуруванні обсягу знань по ступенях освіти, науковості і конструктивності.

Особливу увагу викладачі кафедри психології приділяють вихованню здобувачів вищої освіти у процесі викладання психологічних, соціально-гуманітарних дисциплін, що забезпечує гуманістичну спрямованість освіти, сприяють формуванню творчого потенціалу майбутніх фахівців, оволодінню досягненнями української і світової науки та культури, формуванню у здобувачів наукового підходу до процесу гуманізації науки й освіти.

Склад кафедри

Кабінет психологічного консультування

Стандарт

Силабуси за 2022-2023 навчальний рік
Силабуси за 2023-2024 навчальний рік

Робочі навчальні програми за 2023-2024 навчальний рік

"Психологія"

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи
Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсової роботи
Положення про самостійну роботу студентів
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної (магістерської) роботи

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020