Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

[email protected]

Меню

Наукова та методична діяльність

  • Головна
  • Діяльність кафедри за 2019-2020 навчальний рік

27-10-2020

 

407 Переглядів

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» з підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти була задумана у 2018 році після вивчення ринку праці та потреб держави щодо підготовки висококваліфікованих фахівців.

До розробки освітньої програми були долучені науково-педагогічні працівники Академії та Інституту, з яких і була сформована робоча група. До обговорення проекту ОП були залучені роботодавці, студенти; проаналізовано досвід підготовки за спеціальністю в Україні та іноземних університетах.

У 2019 р. освітня програма була затверджена Вченою радою Академії (Протокол від 30 січня 2019 року № 1), ліцензія на провадження освітньої діяльності була отримана 26 червня 2019 року (наказ МОН України № 940-л від 26.06.2019 року), інформація про неї була внесена до Правил прийому Академії. У 2019 році на дану освітню програму був оголошений набір.

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма (переклад)

Рецензії на освітньо-професійну програму

Навчальний план освітньо-професійної програми

Нормативні дисципліни:

Адміністративний менеджмент
Бізнес-право
Глобальна економіка
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Кадровий менеджмент в адміністративному управлінні
Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу
Менеджмент організацій
Публічне адіністрування
Стратегічний менеджмент
Цивільний захист

Дисципліни вільного вибору:

Адмiнiстративна система України
Аудит i оцiнювання управлiнської дiяльностi
Інвестиційний менеджмент
Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень в менеджментi
Тренiнг з дiлового адмiнiстрування

Практика:

Методичні рекомендації щодо організації та проходження переддипломної практики
Положення про практику МАУП
Бази практики

Магістерські роботи:

Методичні рекомендації до написання магістерських робіт
Тематика кваліфікаційних робіт 2019-2020

Комплексний іспит:

Програма комплексного екзамену

 
ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020