Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

[email protected]

Меню

Наукова та методична діяльність

  • Головна
  • Діяльність кафедри за 2020-2021 навчальний рік

27-10-2020

 

485 Переглядів

У 2020 р. програма переглядалась та ухвалювалась Вченою радою Інституту (Протокол № 5/1 від 28 січня 2020 р.) та затверджувалась Вченою радою Академії (протокол № 1 від 29.01.2020 р.) у зв’язку із рекомендаціями Ради роботодавців та внутрішніми стейкхолдерами Академії та Чернігівського інституту МАУП. Набір на нову ОПП був здійснений у 2020 році.

Стандарт

Стандарт (переклад)

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма (переклад)

Рецензії на освітньо-професійну програму

Навчальний план освітньо-професійної програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Нормативні дисципліни:

Адміністративний менеджмент
Вступ до спеціальності Публічне управління та адміністрування
Децентралізація влади та реформа державного управління
Іноземна мова у професійній діяльності
Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність
Механізми публічного управління
Політика європейської інтеграції
Теорія та історія публічного управління та адміністрування
Українська мова професійного спрямування

Дисципліни вільного вибору:

Адмiнiстративна система України
Глобальна економіка
Кадровий менеджмент в адміністративному управлінні
Менеджмент організацій
Стратегічний менеджмент
Тренінг з ділового адміністрування

Практика:

Методичні рекомендації щодо організації та проходження переддипломної практики
Положення про практику МАУП
Бази практики

Магістерські роботи:

Методичні рекомендації до написання магістерських робіт
Тематика кваліфікаційних робіт 2020-2021

У вересні 2020 року програма переглядалася (ухвалення проекту ОПП (Протокол засідання кафедри № 2 від 25 вересня 2020 року) у зв’язку із затвердженням та введенням в дію наказу МОН України від 04.08.2020 р. № 1001 Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

ОПП 2020 - ПРОЕКТ

Пропозиції та рекомендації до проекту ОП можете залишати за наступною електроною адресою: [email protected]

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020