Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

[email protected]

Меню

Наукова та методична діяльність

  • Головна
  • Актуальні проблеми держави та права в контексті адаптації законодавства україни до законодавства європейського союзу

30-8-2020

 

290 Переглядів

12 жовтня 2015 року в Чернігівському інституті ім. Героїв Крут МАУП було проведено регіональну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми держави та права в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Завданням конференції було обговорити проблеми реалізації низки правових реформ (адміністративної, судової тощо) в Україні, розвитку юридичної науки, гармонізацію національного законодавства з стандартами права ЄС, правового захисту громадян України в умовах наближення країни до європейських стандартів.

З привітальним словом виступила і відкрила конференцію заступник директора з науково-педагогічної роботи Чернігівського інституту ім. Героїв Крут, кандидат економічних наук, доцент Назарко С. О., яка підкреслила важливість розбудови правової держави в Україні та наголосила на необхідності обговорення напрямів та перспектив цього процесу у науковому середовищі.
Основні питання, на яких зосередили увагу учасники конференції, стосувалися сучасних проблем адаптації законодавства України до Європейських стандартів, кваліфікованого захисту прав людини, надійності провадження та підвищення довіри до правосуддя.
Під час конференції учасники обмінялися думками щодо принципів правової держави як складової європейської політичної ідентичності, проблем реформування правової системи України та її наближення до європейських правових стандартів, а також пріоритетних цілей та складнощів такого реформування.
Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як науковців, представників органів юстиції, державних органів, викладачів вищих навчальних закладів так і студентської молоді.
О.В. Красногор (Голова відділення Нотаріальної палати України в Чернігівській області, доктор філософії в галузі права) розглянув питання розвитку та становлення правової держави в контексті процесу європейської інтеграції, зазначив, що наближення до європейських правових стандартів є лейтмотивом діалогу між Україною та європейською спільнотою.

У своїй доповіді Войцеховський М. М. (завідувач кафедри «Правознавство» Чернігівського інституту МАУП, к.ю.н., доцент) окреслив проблеми реформування інституту місцевого самоврядування в Україні та визначив шляхи вдосконалення.

Чубикіна А. Д. (студентка юридичного факультету Чернігівського інституту МАУП) розглянула проблеми, пов’язані з реалізацією в Україні основоположних принципів правової держави, а також наголосила на необхідності створення в Україні незалежних судових інстанцій та новому варіанті регулювання правового статусу суддівського корпусу.

На особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів (або спеціальних положень про дисципліну), за військові правопорушення звернув увагу Рибак Ю. М., (курсант Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України).

Напрями адаптації адміністративного законодавства України до законодавства Європейського Союзу – проаналізувала Ткаченко О. С., (студентка Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України).

Конончук Н. М. (к.ю.н., старший викладач кафедри правового регулювання економіки, Чернігівського національного технологічного університету) у виступі окреслила актуальні проблеми у сфері прав та обов’язків дітей у сімейному законодавстві України.

Питання правового становища дитини у різні етапи розвитку суспільства розкрила Кайрод Т. В. (студентка юридичного факультету, Чернігівського національного технологічного університету).

Валуйська К. В. (студентка юридичного факультету, Чернігівського національного технологічного університету) запропонувала авторський підхід щодо визначення категорії «дитина» та проблеми її тлумачення.

Шевченко О. М. (старший викладач Чернігівського інституту МАУП) у своєму виступі розкрила проблеми розгляду індивідуальних трудових спорів у Європейському суді з прав людини, проаналізувала специфіку судових позовів до ЄСПЛ, зазначивши, що системне вирішення проблем вітчизняної правової системи, пов’язаних із некваліфікованістю правового захисту, можливе лише за умови узгодженої взаємодії законодавчих основ, судової та адміністративної практик.

Щодо напрямів адаптації законодавства України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності до законодавства ЄС доповіла Апанасенко К. І. (к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та процесу Чернігівського національного технологічного університету).

Концептуальні проблеми конкурентоспроможності України в контексті євроінтеграційних процесів окреслила Кобзар В. В., (к.ю.н., доцент Чернігівського інституту МАУП).

Захарчук І. В. (викладач Чернігівського інституту МАУП) розглянув проблеми та перспективи законодавчого регулювання право на приватність у контексті поширення впливу мережі Інтернет на суспільне життя.

Проблеми та перспективи лібералізації візового режиму між Україною і Європейським Союзом у своїй доповіді окреслила Нітченко А. Г. (к.і.н., доцент кафедри правового регулювання економіки Чернігівського національного технологічного університету).

Будола О. Т. (курсант Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України), проаналізувала стан впровадження в Україні Болонського процесу за пріоритетними напрямками інтеграції в Європейський простір вищої освіти. Акцентувала увагу на ключові проблеми загального характеру, що постали перед національною системою вищої освіти на цьому шляху в цілому, а також актуальні проблеми виконання конкретних вимог Болонського процесу.

Тема регіональної науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікований збірник та розміщені на сайті інституту матеріали тез учасників конференції.

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020