Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

[email protected]

Меню

Наукова та методична діяльність

25-2-2024

 

81 Переглядів

Наукова робота здійснюється кафедрою на основі розроблених річних планів науково-дослідної роботи і проводиться у наступних напрямках:
- підготовка та проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій відповідно до проблеми дослідження;
- участь членів кафедри у роботі наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо;
- організація і керівництво наукової роботи студентів;
- науково-консультативне, організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення наукової роботи;
- підготовка науково-методичних, навчально-методичних посібників;
- організація і проведення наукових гуртків для студентів.

Викладачі кафедри є виконавцями науково-дослідних тем: «Формування кластерної політики в умовах децентралізації регіонів», «Удосконалення механізмів управління територіальних громад в соціальній сфері». Результати наукових досліджень відображені в публікаціях членів кафедри, їх доповідях на Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та наукових форумах.

Основні напрями наукової діяльності в межах теми: «Формування кластерної політики в умовах децентралізації регіонів», за період 2022-2023 н. р.:
1. Аналіз індикаторів соціально-економічного розвитку окремих кластерів та розробка пропозицій по їх динамічному зростанню в умовах децентралізації регіонів.
2. Економічні та соціальні аспекти формування кластерів в регіоні.

Основні напрями наукової діяльності в межах теми «Удосконалення механізмів управління територіальних громад в соціальній сфері» за період 2022-2023 н. р.:
1. Впровадження правових та соціальних важелів впливу на механізм управління територіальних громад.
2. Удосконалення механізмів реалізації окремих складових соціальної політики на рівні територіальних громад.

Участь НПП та здобувачів освіти у наукових заходах за напрямками наукової діяльності кафедри за 2022-2023 н.р.:
1. Положенцева К.Л., Положенцев Д.В. Інноваційний розвиток національної економіки України в період викликів і загроз сучасності. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції Економіко-правові аспекти формування моделі інвестиційної привабливості територіальних громад (11 квітня 2023 року) м. Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв КРУТ ПрАТ ВНЗ МАУП, 2023. 341 с. С. 77-82.
2. Положенцева К.Л., Положенцев Д.В. Модель розподілу управлінських функцій в освітній інноваційній діяльності. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи в умовах воєнного стану» (01 листопада 2023 року) м. Чернігів, Пенітенціарна академія.
3. Положенцева К.Л., Положенцев Д.В. Інноваційні методи формування ефективної системи управління персоналом суб’єктів освітньої діяльності. Удосконалення напрямів розвитку України в умовах сучасної світової кон’юнктури: колективна монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2023. 182 с. Розд. 2.7 С. 109–112.
4. Положенцева К.Л., Положенцев Д.В. Інновації в управлінні персоналом суб'єктів освітньої діяльності. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Вища технічна освіта ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», 14-15 грудня 2023 р. м. Краматорськ –м. Івано-Франківськ: ДонНАБА. 2023. 364 с.
5. Положенцева К.Л. Економіка і організація інноваційної діяльності. Лекційний курс. Харків: ТОВ «ПромАрт», 2023. 126 с.
6. Положенцев Д.В., Талова В. Організаційні проблеми мотиваційного менеджменту в сучасних умовах. Соціально-економічна та правова політика України: виклики сьогодення. Збірник Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 226 с. С 124-132.
7. Положенцев Д.В., Тетерук А.П. Оплата праці, як основний чинник мотивування продуктивності праці. Соціально-економічна та правова політика України: виклики сьогодення. Збірник Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 226 с. С 132-138.
8. Положенцев Д.В., Шевчик Д. Зовнішньоекономічна стратегія України: концептуальні основи. Соціально-економічна та правова політика України: виклики сьогодення. Збірник Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 226 с. С 138-143.
9. Положенцева К.Л., Бондаренко В.С. Управління персоналом: суть, функції, методи, досвід. Соціально-економічна та правова політика України: виклики сьогодення. Збірник Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 226 с. С 143-149.
10. Положенцева К.Л., Варсегова Є.А. Новий закон України про авторське право та суміжні права. Соціально-економічна та правова політика України: виклики сьогодення. Збірник Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 226 с. С 149-155.
11. Положенцева К.Л., Положенцев Д.В. Інноваційні методи управління науково-педагогічними працівниками. Соціально-економічна та правова політика України: виклики сьогодення. Збірник Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 226 с. С 155-162.
12. Положенцева К.Л., Чижевський О.М. Проблематика податкової системи України та пов'язаних з нею управлінських рішень. Соціально-економічна та правова політика України: виклики сьогодення. Збірник Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 226 с. С 162-170.
13. Маклюк О.В., Кононенко С.В. Вища освіта в умовах воєнного стану. Соціально-економічна та правова політика України: виклики сьогодення. Збірник Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 226 с. С 110-118.

За результатами науково-дослідної діяльності видаються збірки наукових праць, монографії, навчальні посібники, підручники, публікуються статті, тези доповідей на наукових конференціях, захищаються кандидатські дисертації, а також складається відповідна звітна документація.

За результатами роботи кафедри готують звіти про науково-дослідну діяльність за півріччя та календарний рік за формою, що визначається наказом ректора Академії.

Щорічне оцінювання наукових результатів за темою НДР, які виконуються відповідно до зведеного тематичного плану НДР Інституту, здійснюється шляхом їх обговорення на Вченій раді із залученням експертів з числа провідних науковців та фахівців Університетів, інших установ та організацій (за згодою).

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020