Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

[email protected]

Меню

Наукова та методична діяльність

12-3-2024

 

90 Переглядів

Неформальна освіта – шлях до професійного успіху. Сьогодні все більше людей шукають можливості навчатися протягом усього життя, щоб вдосконалювати свої soft та hard skills.

Неформальна освіта – освіта, яка здобувається за освітніми програмами та не передбачає присвоєння (присудження) визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання встановленого законодавством документа про освіту.

Здобувачі вищої освіти мають право підтвердити кваліфікації та результати навчання, здобуті шляхом неформальної освіти. Оцінювання результатів навчання, а саме знань, навичок та компетентностей здобутих через неформальну освіту, відіграє важливу роль у розширенні можливостей працевлаштування та мобільності студентів, а також у підвищенні мотивації до безперервного навчання, особливо для низько кваліфікованих осіб та представників неблагополучних у соціально-економічному відношенні груп населення.

Здобувачу вищої освіти можуть бути зараховані програми неформальної освіти, а саме: відкриті публічні лекції, семінари, конференції, практикуми, тренінги, круглі столи, майстер-класи тощо, підтвердженням участі в яких є сертифікат або інший документ недержавного зразка про одержання нових і/або додаткових компетенцій.

Кількість балів за різні форми неформальної освіти визначається і затверджується випусковою кафедрою та використовується здобувачами вищої освіти для формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Prometheus

Сертифікати

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020